Jste zde

Výzkumné instituce

  • Spolupráce na výzkumných projektech

Nabízíme spolupráci při podávání žádostí v programech Horizon 2020, TAČR, GAČR, apod. a jejich společné řešení.

  • Laboratorní kapacity

Nabízíme pronájem moderně vybavených laboratoří (nabídka ke stažení zde) s kvalifikovanou obsluhou pro řešení výzkumných úkolů externími výzkumnými institucemi. Podporujeme nerutinní zkoušení moderních prvků kombinujících několik funkcí od izolačních, energetických, monitorovacích. V případě zájmu kontaktujte sekretariát. 

  • Pořádání konferencí a seminářů

Nabízíme prostorové a organizační kapacity pro pořádání vědeckých konferencí, odborných seminářů, workshopů a školení. Nabízíme experty pro vědecké a přípravné výbory konferencí v oblasti energeticky efektivních budov a využití úsporných technologií v průmyslu.

  • Poradenství

Zpracováváme rešerše v oblasti udržitelného stavebnictví, obnovitelných zdrojů energie a efektivního využití konvenčních zdrojů, vnitřního prostředí budov, eHealth, a pokročilých systémů měření a regulace. Radíme v oblasti trendů energeticky efektivních budov a potenciálu výzkumných témat pro jejich úspěšnou komercializaci.