Jste zde

Materiály a konstrukce budov

Výzkumný tým

Vedoucí týmu: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Zástupce vedoucího týmu: Ing. Robert Jára, Ph.D.
  • Výzkumný tým je převážně zaměřen na testování a analýzu konstrukčních stavebních prvků a dílců. Jeho aktivity zahrnuté do konstrukčního inženýrství představují vývoj a analýzu nových kompozitních konstrukčních systémů, nedestruktivní i destruktivní zkoušky konstrukčních prvků či celých konstrukčních systémů a experimentální i numerickou analýzu.

  • Dále se věnujeme požární odolnosti převážně dřevěných konstrukcí. Zajišťujeme zkoušky požární odolnosti a zabýváme se predikcí požární odolnosti na základě numerické analýzy. Provádíme výpočty únosnosti netradičních dřevěných konstrukcí, případně jejich analýzu a optimalizaci.

  • Připravujeme podklady pro certifikaci stavebních výroků a spolupracujeme s autorizovanými osobami v České republice i v zahraničí.

  • Provádíme analýzu materiálu na mikroskopické úrovni pomocí optického, polarizačního a elektronového mikroskopu.

Ke stažení