Jste zde

Energetické systémy budov

Výzkumný tým

Vedoucí týmu: doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.

Zástupce vedoucího týmu: Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.
  • Zabýváme se novými koncepcemi decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky efektivní interaktivní budovy.
  • Vyvíjíme optimalizované prvky OZE pro integraci do konstrukčního pláště budov a prvky technických systémů budov pro docílení nízké potřeby primárních paliv.
  • Zkoumáme inovativní multifunkční energetické prvky pro dodávku tepla, chladu a elektřiny jako např. hybridní solární kolektory, pokročilá tepelná čerpadla a zároveň možnosti efektivní akumulace tepla a chladu.
  • Navrhujeme koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie do budov a nadřazených sítí s využitím inteligentního řízení.        

Ke stažení

Výsledky

  • Některé výsledky výzkumu a vývoje dosažené v rámci projektů můžete najít ke stažení zde.

Ukončené projekty

Běžící projekty