Jste zde

Architektura a životní prostředí

Výzkumný tým

Vedoucí týmu: Ing. Martin Volf, Ph.D. 

Asistentka týmu: Petra Zahrádková, DiS.

  • Zabýváme se obvodovými plášti budov, stavební fyzikou a pokročilými materiálovými řešeními.
  • Vyvíjíme konstrukce na bázi obnovitelných a recyklovaných materiálů s přihlédnutím na jejich požární bezpečnost a akustickou kvalitu.
  • Specializujeme se na konstrukční systémy a prvky z vysokohodnotných kompozitů, obvodové pláště s integrovanými energetickými funkcemi a systémy inteligentního řízení.
  • Náš výzkumný program zahrnuje i prefabrikaci prvků energetických sanací budov a novou generaci lehké prefabrikace obvodových konstrukcí pro energeticky efektivní budovy.
  • Vytváříme databáze vlastností konstrukčních prvků a skladeb pro komplexní posuzování funkčních vlastností budov v celém jejich životním cyklu.
  • Kvantitativně hodnotíme mikroklimatické podmínky v urbanizovaném prostředí, jako je monitorování toků vody a energie nad různými druhy povrchů, jejich retenční schopnosti apod.          

Ke stažení

Výsledky / produkty

  • Návrh řešení lehkého obvodového pláště panelového typu na bázi dřeva

Projekty

Řešené výzkumné projekty si můžete prohlédnout v našem portfoliu referencí.