Jste zde

Strategie centra

Kdo jsme

Jsme institucí soustředící se zejména na budovy a jejich nové technologie. Přinášíme inovace z výzkumu do praxe, spolupracujeme na jejich vzniku a nezávisle ověřujeme kvalitu technologií. Pracujeme v týmech napříč obory. Vědomě se podílíme na formování podoby stavebnictví budoucnosti.

Kam směřujeme

Naším cílem jsou budovy a jejich technologie šetrné k přírodě, podporující trvale udržitelný rozvoj společnosti a poskytující svým uživatelům zdravé a komfortní vnitřní prostředí.

Hodnoty

Nezávislost – Racionalita – Odpovědnost – Inovace – Kvalita 

 

UCEEB, 2020