Jste zde

Státní správa a místní samospráva

 • Nezávislé posouzení projektů

Posuzujeme projekty rekonstrukcí budov pro ověření reálného dosažení potenciálu úspor, energetické efektivity projekčního řešení a kontrolujeme následné realizace.

 • Studie pro rekonstrukce budov

Vypracováváme předprojekční studie pro rekonstrukce budov státní správy od optimalizace stavebních konstrukcí, upravujeme technický systém po volbu vhodných zdrojů energie.

 • Analýzy a studie proveditelnosti

Nabízíme studie proveditelnosti pro energeticky úsporná opatření na budovách státní správy, včetně variantního posouzení možností získání investiční podpory z Operačního programu Životní prostředí.

 • Šetrný provoz budov

Navrhujeme koncepce pro ekologicky šetrný provoz budov od použití přírodních stavebních materiálů přes využití obnovitelných zdrojů energie po inteligentní měření a regulaci.

 • Vnitřní prostředí budov

Nabízíme komplexní posouzení, optimalizaci prostředí v budovách prostřednictvím moderních měřících systémů a počítačovými simulacemi při optimální spotřebě energie. Nabízíme součinnost při vývoji speciálních pracovních prostředí (zátěžová pracoviště, čisté prostory, aj.) a integraci nástrojů podpory zdraví a bezpečnosti. Nabízíme monitoring vnitřního prostředí budov (kvalita vzduchu, tepelná pohoda, osvětlení, hluk).

 • Integrace nástrojů podpory zdraví a bezpečnosti

Nabízíme konzultace a zpracování návrhů systému podpory zdraví či sběru medicínských dat. Uplatnění může být v pečovatelských domech, nemocnicích, školách apod. Pro potřeby bezpečnosti či krizových situací nabízíme návrh systémů online monitoringu pohybu osob s možností sledování základních životních funkcí. Využití může být u terénních pracovníků, oddělení nemocnic či sledovaných provozech v průmyslu.

 • Optimalizace nákupu energie pro obce

Nabízíme odborné poradenství a zpracování nezávislé studie, která obci pomůže s výběrem nejvýhodnějšího dodavatele energie. Sdružování individuálních objemů spotřeb do větších objemů, například celý mikroregion, a nákup energií na burze umožňuje získat nižší cenu a výhodnější podmínky (fixní ceny na delší dobu).

 • Studie energetického potenciálu obcí

Nabízíme studie pro komplexní řešení energetických úspor v obcích jak v oblasti staveb (zateplování se současným zvyšováním kvality vnitřního prostředí), veřejných technických systémů (osvětlení), tak na straně zdrojů energie (nasazení centrálních a decentrálních úsporných zdrojů energie) a jejich vzájemných vztahů. Zmapování energetického potenciálu je podkladem pro budoucí rozhodnutí o energetickém směřování obcí na cestě k energetické a ekonomické udržitelnosti, zvyšování zaměstnanosti, diverzifikaci energetických dodávek a nezávislosti na nečekaných změnách (legislativních, politických, přírodních).

 • Školení státní správy

Školíme pracovníky státní správy v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí budov, technických systémů pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí a zdrojů energie (obnovitelné zdroje energie, mikrokogenerace).

 • Poradenství

Nabízíme poradenství při žádostech o investiční dotace v rámci programů podpory energetických úspor (Operační program životní prostředí). Radíme v oblasti nastavení technických podmínek podpory úspor energie v budovách (zateplování, větrání se zpětným získáváním tepla, obnovitelné zdroje energie, mikrokogenerace).

 • Smart Cities

Zaměřujeme se na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou Smart Cities nebo Smart Regions, které přispívají ke zvyšování kvality života, posílení adaptability ve městě a šetření životního prostředí. Pro více informací prosím klikněte zde.