Jste zde

Solární laboratoř SOLAB2

O laboratoři

Solární laboratoř SOLAB2 je vybavena testovacím zařízením pro zkoušky solárních kolektorů ve vnitřním ustáleném prostředí s využitím umělého slunečního záření – simulátoru.

SOLAB2 nabízí unikátní zařízení umožňující ve vnitřním prostředí dosáhnout na ploše 2,24 × 3,91 m ozáření až 1000 W/m2 s homogenitou ±15 %.

Více informací:

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D.
+420 224 356 721
borivoj [dot] sourek [at] cvut [dot] cz

Informační leták laboratoře

Přístrojové vybavení

 • Solární simulátor s umělým slunečním zářením

 • Optická měřicí stolice pro stanovení optických charakteristik transparentních materiálů

 • Příložný ultrazvukový průtokoměr a měřič tepla od DN 10 do DN 2000

 • Přístroj Mertel EurotestPV pro kompletní testování fotovoltaických panelů a celých instalací

 • Hmotnostní průtokoměry pro měření různých druhů tekutin

Prováděná měření a hodnocení

Akreditované zkoušky kolektorů ve vnitřním prostředí v souladu s ČSN EN ISO 9806

 • Zkouška tepelného výkonu solárního kolektoru (kapalinového, vzduchového)

 • Stanovení tepelné kapacity kolektoru

 • Stanovení časové konstanty kolektoru

 • Stanovení stagnační teploty kolektoru

Neakreditované zkoušky ve vnějším prostředí

 • Zkouška vystavení vnějším vlivům

 • Zkouška odolnosti vysokým teplotám

 • Zkouška vnitřního a vnějšího tepelného šoku

Kontakty