Jste zde

Smart Cities

O službě

Smart City je přístup k rozvoji města, který umožní zvyšovat kvalitu služeb občanům pomocí nových technologií a organizačních inovací. Předpokladem rozvoje Smart Cities v ČR je funkční spolupráce s výzkumným sektorem. ČVUT UCEEB je výzkumné centrum zaměřené na energetiku a rozvoj udržitelné výstavby. Našimi partnery jsou obce, územně-správní celky a soukromí investoři.

Poskytujeme  

 • podporu obcím při zavádění nových technologií
 • návrh koncepčního rozvoje Smart City, chytré energetiky, asistivních systémů, integrované elektromobility a internetu věcí
 • zpracování nezávislých studií proveditelnosti a vývoje technologií na základě konkrétních potřeb obce

Typy služeb

 • návrhy a posouzení technologických investic na úrovni obce jako celku, veřejných prostranství i konkrétních budov
 • příprava koncepčních dokumentů Smart City
 • vzdělávání zástupců municipalit
 • zapojení uživatelů technologií ve fázi návrhu

Kompetence ČVUT UCEEB

 • urbanistický rozvoj území
 • kvalita architektonického a stavebního řešení
 • plánování energetických zdrojů lokální řízení výroby, ukládání a spotřeby energie
 • elektromobilita integrovaná do městské energetiky
 • sledování a řízení kvality prostředí v budovách
 • systémy pro dálkový monitoring spotřeb a vybraných parametrů (internet věcí)
 • technologie pro seniory a uživatele se speciálními potřebami

Reference

 • Koncepce Praha 3 na cestě ke Smart City: Městská část oceněna titulem Chytrá města pro budoucnost 2017.
 • Chytrá energetika pro Prahu 2: koncepce systematického řízení energetiky městské části.
 • Koncepce podpory obnovitelných zdrojů Kroměříž: návrh způsobu podpory obnovitelných zdrojů pro občany, pro snížení závislosti města na fosilních palivech.
 • Platforma pro monitoring prostředí ve školách Kladno: platforma internetu věcí pro dálkový monitoring vnitřního prostředí v kladenských základních školách.
 • Studie proveditelnosti Smart Home Care: návrh technologií v integrované péči pro Prahu 7, který umožní seniorům déle zůstat v domácím prostředí.
 • PV Forecast ČVUT UCEEB: předpověď osvitu a potenciálu pro výrobu elektřiny pro provozovatele solárních systémů

 

Chcete-li vědět více, prosím, kontaktujte nás:

Ing. Mgr. Michal Kuzmič

e-mail: michal [dot] kuzmic [at] cvut [dot] cz

mobil: +420 773 070 447