Jste zde

Řídicí systémy a optimalizace

O laboratoři

Laboratoř se zabývá návrhem, vývojem a testováním inovativních otopných systémů. V současné době je výzkum zaměřen na vývoj distribuované čerpadlové soustavy, která je založena na tzv. jednotrubkové topologii.

Vizí týmu je otopný systém minimalizující jak instalační náklady díky jednodušší topologii, tak provozní náklady použitím moderních prediktivních algoritmů pro vytápění budov.

Více informací:

Ing. Jiří Dostál
jiri [dot] dostal [at] cvut [dot] cz

Hlavní aktivity laboratoře

Mezi hlavní aktivity laboratoře patří zejména vývoj inovativních otopných systémů využívající pokročilé algoritmy řízení, odhadování apod. Zaměřuje se na distribuované čerpadlové soustavy, jež jsou založeny na jednotrubkové topologii. Důraz je kladen jak na minimalizaci provozních, tak instalačních nákladů.

Laboratoř je vybavena testovacím otopným okruhem a veškerým potřebným vybavením pro měření a řízení. Dále je k dispozici rychlá prototypovací platforma založená na propojení PLC Unipi a programu Maltab Simulink, pomocí které jsme schopni rychle připravit a provést experimenty.

Přístrojové vybavení

Laboratoř disponuje testovacím zařízením s otopným okruhem s veškerým potřebným senzorickým vybavením a širokými možnostmi řízení akčních členů. Veškerá data jsou nepřetržitě zaznamenávána, navíc je možné experiment řídit kompletně vzdáleným přístupem.

Pro tyto účely tým vytvořil platformu, která je speciálně zaměřená na rychlé prototypování a zprovoznění různých experimentálních sestav.

Kontakty