Reference centra

ČVUT UCEEB se od svého založení v roce 2013 podílel či podílí na realizaci více než 100 projektů od národních i mezinárodních poskytovatelů (např. Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, operačních programů, Horizont 2020, Interreg Europe). Řešené projekty jsou v oblasti základního a aplikovaného výzkumu i v oblasti rozvoje kapacit a podpory výzkumu a vývoje. Většina projektů aplikovaného výzkumu je prováděna ve spolupráci se soukromým sektorem. 

Námi řešené projekty smluvního výzkumu i grantové si můžete prohlédnout v našem portfoliu.

   
Portfolio referencí     Přehled grantů