Jste zde

MORE-CONNECT

Vývoj a pokročilé prefabrikace inovativních, multifunkčních prvků obvodového pláště pro modulární dovybavení a připojení

Registrační číslo projektu: H20-633477
Poskytovatel: Evropská komise - Horizont 2020 
Řešitel na UCEEB:  Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.
Trvání projektu: 11. 12. 2014 - 30. 5. 2019
Partneři: Huygen Installatie Adviseurs (koordinátor), Zuyd University, BJW, WEBO, Riga Technical University, Latvia Wood Construction Cluster, Technological Centre of Zemgale, Tallin University of Technology, ASMatek, REF Ehitustood, University of Minho, Darkglobe, Cenergia, Innogie ApS, Invela ApS, RD Rýmařov, Econcept
web: www.more-connect.eu

Cílem mezinárodního projektu MORE-CONNECT bylo vyvinout modulární řešení pro energetickou sanaci bytových domů, které bude mít nízkou uhlíkovou stopu, umožní přeměnu stávající budovy na energeticky nulovou, umožní zlepšení vnitřního prostředí, a bude možné ho průmyslově vyrábět jako prefabrikované dílce.

Při řešení projektu jsme nejprve podrobně zmapovali potřeby uživatelů starších bytových domů a požadavky na sanace plynoucí z obvyklého technického stavu objektů. Na zjištění jsme reagovali sadou architektonických studií. Podle nich jsme navrhli systém prefabrikovaných dílců, jejichž sklady a kritické detaily jsme podrobili podrobným simulacím. Vyrobili jsme funkční vzorky dílců, na nichž jsme v laboratorních podmínkách ověřili funkčnost kotvení a vzájemného napojení, a experimentálně jsme ověřili požární bezpečnost vzduchotechnických rozvodů vedených uvnitř skladby. V BIM jsme vymodelovali malý demonstrační objekt, na kterém jsme v reálném měřítku ověřili způsob instalace prvků během jednoho dne. Objekt je využíván a monitorován, je možné ho vidět během exkurzí na UCEEB.

Hlavním výsledkem projektu vyvinutým na UCEEB je komplexní systém prefabrikovaných dílců na bázi dřeva pro energetické sanace budov, který je vhodný pro objekty s vnější nosnou stěnou a železobetonovým stropem. Systém je určen primárně pro bytové domy, ale je použitelný i pro rodinné domy či menší kancelářské budovy. Hlavní výhodou systému, který přemění starší domy na energeticky nulové budovy, je rychlost instalace umožněná prefabrikaci jednotlivých dílců, integrované řešení rozvodů větrání pomocí vzduchotechnické jednotky s rekuperací a možnost řídit vnitřní prostředí individuálně pomocí mobilní aplikace. Systém jako celek je připraven pro zavedení do výroby, jsme připraveni pomoci s doladěním detailů v návaznosti na konkrétní dodavatele integrovaných technologií podle konkrétních potřeb výrobce.

Více informací o projektu: www.more-connect.eu.

Tento projekt získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 633477.

 

 

Napsali jsme dříve o projektu:

Video z instalace experimentálního objektu na pozemku UCEEB

Více videí z projektu...