Jste zde

Požární laboratoř

Naší prioritou je výzkum a testování specifických  materiálů, konstrukcí a systémů pro požárně bezpečné stavby. Provádíme zkoušky indikativního charakteru (tj. předběžné zkoušky) ve středním a velkém měřítku, a to jak v interiéru laboratoře, tak v exteriéru na experimentální ploše. Zaměřujeme se zejména na vliv povrchových úprav stavebních konstrukcí na rozvoj požáru (reakce na oheň), chování konstrukčních prvků při požáru (požární odolnost), systémy hašení a chlazení a toxicitu zplodin hoření.  

 

Více informací:

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.
firelab [at] uceeb [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • velkorozměrové zkoušky reakce na oheň pro obklady stěn a stropů

 • zkoušky jednotlivých hořících předmětů (v místnosti i volné hoření)

 • středněrozměrové indikativní zkoušky požární odolnosti stěn a stropů

 • zkoušky účinnosti hasicích systémů

 • chemická analýza zplodin hoření metodou FTIR

 • konzultační činnost v oblasti požárního inženýrství a požární bezpečnosti staveb              

Výchozím zařízením je RCT (room corner test, tj. zkouška s účinkem požáru v rohu místnosti) pro možnost velkorozměrových zkoušek povrchových úprav stěn a stropů. RCT tvoří zkušební zděnou místnost s otevřeným dveřním otvorem pro přirozenou výměnu plynů při požáru a zápalným zdrojem (plynový hořák) umístěným v zadním rohu místnosti. Zařízení RCT je určeno pro sledování chování požáru v jeho počáteční fázi, tj. do okamžiku prostorového vzplanutí (flashover efekt). Z výsledků zkoušky lze též dovodit třídu reakce na oheň výrobku při reálné instalaci. V průběhu zkoušky RCT zavádíme souběžnou chemickou analýzu zplodin hoření metodou infračervené spektrometrie (FTIR) pro hodnocení toxicity.

Dále provádíme středněrozměrové zkoušky reakce na oheň fasád, zkoušky samostatně hořících předmětů, zkoušky účinnosti hašení a chlazení konstrukcí, zkoušky hasicích systémů motorových prostorů autobusů apod.

Vyvinuli jsme a pravidelně využíváme středněrozměrovou požární pec (miniFUR) pro indikativní zkoušky požární odolnosti stavebních konstrukcí. V peci jsme schopni dosáhnout průběh teplot dle normové teplotní křivky a současně instalovat 2 stěnové a 1 stropní vzorek s možností sledování chování styků.

 

Přístrojové vybavení

 • velkorozměrová požární zkouška povrchových úprav stěn a stropu v místnosti RCT (room corner test dle ISO 9705, resp. ČSN EN 14390)

 • multifunkční experimentální plocha o půdorysných rozměrech 3 × 3 m s nuceným odvodem kouře a tepla (součást zařízení RCT)

 • středněrozměrová pec (miniFUR) pro indikativní zkoušky požární odolnosti bez statického zatížení s možností současně zkoušet až 2 stěny (0,8 × 0,8 m) a navazující strop (0,8 × 1,2 m)

 • zařízení pro středněrozměrovou i velkorozměrovou zkoušku reakce na oheň pro fasády (ČSN ISO 13785-1 a ISO 13785-2)

 • aparatura pro zkoušku účinnosti hasicích systémů pro motory autobusů (EHK 107)

 • plynové hořáky různých velikostí s možností regulace tepleného výkonu (1 až 300 kW)

 • sálavý tepelný infrazářič (KASPO K30)

 • měření teplot, hustoty tepelného toku, změny tlaku a rychlosti proudění plynů při požáru
  váhy pro měření úbytku hmotnosti hořících předmětů

 • nízkotlaké mlhové čerpadlo (max. 13 bar)

 • infračervený spektrometr FTIR (Nicolet Antaris IGS) pro analýzu toxicity zplodin hoření v průběhu požárních zkoušek

 • přenosný analyzátor spalin (TESTO 350)

Kontakty