Jste zde

Platforma pro zdravé osvětlování

Aktuálně o světle

Kvalita vnitřního prostředí

Platforma se zabývá sledováním a posuzováním kvality světelného prostředí. Nabízíme prostor pro vývoj, testovaní a optimalizaci osvětlovacích systémů, zejména sledování jejich vlivu na člověka.

Chceme být zdrojem informací, kanálem pro komunikaci napříč vědeckými obory, prostorem pro studentské projekty z různých oborů. Zprostředkujeme expertní podporu a doporučení pro praxi.

 

Jasová analýza nově instalovaného osvětlení - meeting room.

Motivace

Současné vědecké studie prokazuji výrazný vliv světelného prostředí na kvalitu života a zdraví člověka. Toto zjištění by mělo být východiskem pro zásadní revizi požadavků na osvětlení, pro ověření, zda je v současnosti používaná legislativa a v praxi využívané postupy v souladu s fyziologickými potřebami lidského těla. Jedná se o komplexní problém, je třeba intenzivní spolupráce napříč obory (světelná technika, biologie, elektrotechnika, fyzika, stavitelství, architektura, psychologie, životní prostředí …). Přesto je problematika osvětlení stále řešena v rámci jednotlivých oborů, bez možnosti vnímat mezioborové přesahy. Nedostatek informací dostupných (nejen) české odborné veřejnosti vede často k navrhování osvětlení, které je sice úsporné, ale neodpovídá potřebám člověka.

Platforma pro zdravé osvětlování vznikla s cílem vytvořit prostor, kde by bylo možno propojit poznatky a požadavky z více oboru.

Měření spetkrálního složení - LED biodynamické osvětlení.

Revize požadavků na osvětlení je zásadní z několika důvodů:

 • nové chronobiologické poznatky o vlivu světelného prostředí na kvalitu spánku a na zdraví člověka;
 • změna našeho životního stylu – oproti původnímu dynamickému prostředí v přírodě, s pravidelným střídáním dne a noci, dnes žijeme ve stabilním, uměle vytvořeném světě uvnitř budov;
 • moderní světelné zdroje a jejich spektrální variabilita. Změna spektrálního složení světla se může změnit jeho v působení na organismus;
 • proměna zrakové činnosti v posledních 15 letech (práce na počítači, citlivost na oslnění);
 • energetické souvislosti (tlak na snižování spotřeby energie, často bez zpětné kontroly kvality osvětlení);
 • vzrůstající světelné znečistění vnitřního i vnějšího prostředí (dostupnost barevných LED, rostoucí intenzita osvětlení v noci, světelné znečištění, rušivé světlo).

Testujeme pomůcky světelné hygieny.

Uplatňujeme holistický přístup. Díky spolupráci odborníků řady profesí umíme zajistit:

 • návrhy a testovaní komplexní regulace soustav dle biologických vlivu světla (cirkadiánní regulace, biodynamické soustavy);
 • výběr a posouzení světelných zdrojů dle kvality (spektrální složení, barevné podání, vizuální atraktivita prostoru);  
 • výběr strategie pro dané funkce a uživatele prostoru (sdružené osvětlení, režim pro promítání, osvětlení pro seniory); včetně vhodného konceptu distribuce světla v prostoru (automatická kontrola oslnění);
 • vývoj uživatelského rozhraní osvětlovacího systému;
 • hodnocení energetického a ekologického vlivu…

     

Hodnocení osvětlení na virtuálních i fyzických modelech.

 

   

Sledování denní aktivity a zrakového komfortu.

 

Kontakt: 

Ing. arch. Lenka Maierová, Ph.D.

lenka [dot] maierova [at] fsv [dot] cvut [dot] cz