Jste zde

Participativní plánování a design

O týmu

Jsme sociální vědci a naší prací je tlumočit z inženýřštiny do lidštiny a zpět. Pomáháme navrhovat řešení v oblasti architektury, urbanismu, technologií či služeb s důrazem na zapojení cílových skupin. Vždy cílíme na uživatelsky přívětivé, inovativní a udržitelné řešení s ohledem na daný kontext. Čerpáme ze zázemí mezioborového pracoviště a jsme tak schopni zvládnout i komplexní projekty.

Více informací:

 

Mgr. et Mgr. Wojciech Belch

wojciech [dot] belch [at] cvut [dot] cz

Informační leták laboratoře

Spolupracujeme s firmami, obcemi i veřej­nými zadavateli ve třech oblastech:

 • Lidé a budovy   

 • Lidé a města   

 • Lidé a inovace

Jak to děláme?

Používáme přístup Human Centered Design. Do projektů vnášíme zkušenosti a potřeby uživatelů a snažíme se je zúročit v návrhu funkčních řešení.

Lidé a budovy

Na základě výzkumu potřeb a chování pomáháme navrhovat uživatelsky přívětivé budovy. Společně s uživateli definujeme funkce jednotlivých prostor a navrhujeme nebo inovujeme organizační model budovy. Jsme součástí mezioborového pracoviště, a proto umíme do projektu zapojit například energetiky a další odborníky na budovy.

Zajistíme:

 • výzkum potřeb a chování uživatelů budovy

 • definici poslání budovy a funkce jednotlivých místností

 • monitoring, vyhodnocení a optimalizaci provozu

 • podporu udržitelného chování

 • provozní a organizační model budov

Lidé a města

Pomáháme městům informovaně rozhodovat o jejich rozvoji. Do našich návrhů zapojujeme občany a zjišťujeme jejich potřeby a přání. Stavíme na fungujících, kvalitních základech měst a obohacujeme je o to, co v nich chybí. Naším cílem je proměnit města na kvalitní, přívětivá a udržitelná místa pro život.

Zajistíme:

 • urbanistické zhodnocení městské části nebo obce

 • zjištění priorit a potřeb různých cílových skupin

 • zhodnocení kvalit a nedostatků veřejných prostranství

 • poradenství v oblasti nových městských inovací

 • definici poslání veřejných prostranství

Lidé a inovace

Pomáháme firmám i veřejným institucím vytvářet kvalitní a uživatelsky přívětivé služby nebo technologie. Zaměřujeme se zejména na oblast sociálních služeb, energetiky a mobility. Než se služba nebo technologie zavede, je třeba ověřit, jestli ji lidé rozumí a skutečně potřebují. Projdeme s vámi celý proces od výzkumu, přes návrh až po testování řešení.

Zajistíme:

 • uživatelský výzkum
 • návrh nebo inovaci služby
 • testování funkčnosti řešení 

Reference

 

 

Kontakty