Jste zde

Naše publikace

Vybrané publikace jsou zde rozděleny podle výzkumných týmů:

  Architektura a interakce budov s životním prostředím 
  Obvodové pláště budov, stavební fyzika a pokročilé materiálové řešení.

  Energetické systémy budov
  Nové koncepce decentralizovaných zdrojů energie (obnovitelné, palivové) pro energeticky                                 efektivní interaktivní budovy.

  Kvalita vnitřního prostředí
  Zajištění kvalitního (zdravého, bezpečného a komfortního) vnitřního prostředí uživatelům                                     energeticky efektivních budov.

  Materiály a konstrukce budov
  Výzkum a vývoj materiálů a konstrukcí za běžné teploty i za požáru.

  Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení budov
  Senzorové sítě, vyhodnocování dlouhodobých strukturních změn ve stavebních konstrukcí a monitorování   (diagnostika) budov ve vazbě na zdroje energie a technické systémy budov.