Nabídka spolupráce ve výzkumu a vývoji

UCEEB je výzkumným ústavem se širokým spektrem oborů. Stejně zásadní jako výzkum a výchova mladých odborníků pro praxi je pro nás komercializace výsledků výzkumu, spolupráce s průmyslem a rozvoj inovační kultury. Zaměřujeme se na výzkum s vysokým aplikačním potenciálem. Aktivně vyhledáváme potenciální produkty v našem výzkumném portfoliu a nabízíme je konkrétním firmám. Máme odborníky na komercializaci a vychováváme další, klademe důraz na rozvoj jejich manažerských schopností. Díky smluvnímu výzkumu pomáháme zvyšovat konkurenceschopnost regionálních malých a středních podniků.

UCEEB je pro odborníky a studenty napříč ČVUT mimořádnou a vítanou příležitostí propojit různé obory s cílem stavět v budoucnu chytře, energeticky nenáročně a v souladu s přírodou i člověkem. Všechny naše výzkumné týmy vedou zkušení akademici a vědečtí pracovníci s mezinárodními kontakty.

Výzkumné týmy a specializace

Architektura a životní prostředí
Obvodové pláště budov a stavební fyzika s pokročilými materiálovými řešeními.

Energetické systémy budov
Komplexní zaměření na úspory energií, optimalizaci energetických zdrojů a využitelnost obnovitelných zdrojů energií.

Kvalita vnitřního prostředí
Výzkum a vývoj systémů zvyšujících kvalitu a komfort vnitřního prostředí energeticky efektivních budov.

Materiály a konstrukce budov
Analýza stavebních konstrukcí a materiálů s důrazem na dřevostavby.

Monitoring a řízení inteligentních budov
Návrh pokročilých algoritmů pro řízení energetických systémů budov, efektivní využívání obnovitelných zdrojů a ukládání energie. Vývoj nových senzorů pro monitoring konstrukcí, budov, procesů a prostředí.