Jste zde

Mechanická laboratoř

Testování mechanických vlastností
materiálů a konstrukcí

Akreditovaná laboratoř se zaměřuje na testování stavebních prvků a dílců. V laboratoři jsou měřeny mechanické vlastnosti dřevěných, ocelových, železobetonových, zděných a dalších prvků či konstrukcí.

Provádí se zde statické a dynamické zatěžovací zkoušky stavebních dílců, nosníků a panelů s měřením síly, deformace, frekvence, zrychlení, dynamického součinitele apod.

Více informací:

Ing. Jan Pošta, Ph.D.
+420 224 356 741
jan [dot] posta [at] cvut [dot] cz

Informační leták laboratoře

Hlavní aktivity laboratoře

 • Akreditované zkoušky pro certifikace stavebních prvků a dílců

 • Měření mechanických charakteristik materiálů

 • Nedestruktivní hodnocení dřevěných prvků

 • Mechanické zkoušky konstrukčních prvků a systémů

 • Statické a dynamické zkoušky nosných stavebních systémů a jejich částí

 • Monitoring stavebních konstrukcí – měření náklonů, posunů, deformací

 • Diagnostika stavebních konstrukcí

 • Příprava podkladů pro Evropské technické schválení výrobků (ETA)

Přístrojové vybavení

Hydraulické zatěžovací válce:

 • V rozsahu 250 kN, 630 kN, 1 000 kN
 • Hydraulické čelisti do tahu 250 kN

Snímače:

 • Relativní deformace prvku tenzometricky a opticky
 • Deformace prvků pomocí induktivních a potenciometrických snímačů

Nedestruktivní a semidestruktivní měření materiálových vlastností:

 • Sylvatest; Fakopp; Timber Grader; Rezistograf

Digitální ústředna pro sběr dat = online vyhodnocování parametrů zkoušky

Kontakty