Jste zde

Email: petr [dot] hajek [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 179
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2389-9306

prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Vedoucí výzkumného týmu / Research Group Leader
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Petr Hájek je profesorem na Fakultě stavební ČVUT v Praze, vedoucí Katedry konstrukcí pozemních staveb a vedoucí Laboratoře kompozitních konstrukcí v ČVUT UCEEB. Je expertem v oblasti udržitelné výstavby budov, komplexního hodnocení kvality budov, LCA, optimalizace betonových konstrukcí a využití recyklovaných materiálů v konstrukcích budov. Petr je členem někola organizací: Technical Council a General Assembly, České betonářské společnosti a mezinárodní oragniazce iiSBE. Mimo jiné je předsedou komise C7 – Sustainability (Udržitelnost betonových konstrukcí) a redakční rady časopisu Beton.