Jste zde

Email: Radek [dot] Divin [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3631-4477

Mgr. Radek Divín

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Radek Divín vystudoval na MFF UK obor Obecná fyzika v rámci bakalářského studia a obor Biofyzika, chemická fyzika a fyzika makromolekul v rámci magisterského studia. Momentálně je v doktorském studijním programu Lékařská biofyzika na 2. LF UK. Dále má zkušenosti a znalosti v oblasti duševního vlastnictví v oblastech EPO, US a CZ.