Jste zde

Email: kristina [dot] reist [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 773 744 228, +420 224 356 774

Mgr. Kristina Reist

Koordinátorka projektů / Project Coordinator

Kristina Reist vystudovala obor francouzský jazyk a literatura na FF UK. Od roku 2007 se věnuje projektovému řízení a administraci dotací, zprvu v rámci projektů zahraniční rozvojové spolupráce při NNO Charita ČR, následně při ČVUT v Praze. Má zkušenosti s projekty národními i mezinárodními. Angažuje se též v menších neziskových projektech spolků na lokální úrovni.