Jste zde

Email: michaela [dot] mala [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 728 848 984

Mgr. et Mgr. Michaela Malá

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Michaela Malá vystudovala sociologii na FSV UK a historickou sociologii na FHS UK. Pracovní zkušenosti získala působením v marketingovém výzkumu ve společnosti Kantar CZ, kde se orientovala především na kvalitativní výzkum, a také během spolupráce s architekty, urbanisty či vedením měst, při níž nastavovala a realizovala participaci s různými skupinami aktérů na daná témata. Protože si myslí, že není možné bavit se (nejen) o prostoru pro lidi bez lidí, tak se v týmu Participativního plánování a designu soustředí na zprostředkovávání znalostí, názorů a postřehů na dané téma od různých skupin aktérů. V její výzkumné praxi se jí nejlépe osvědčil přímý kontakt s respondenty, a tak nejčastěji využívá kvalitativní techniky sběru dat, které ráda kombinuje s dalšími včetně těch netradičních, jako jsou mentální mapy nebo hry. Aktuálně se zaměřuje na dvě témata, a to na poskytování podpory malým obcím při proměně veřejných prostranství a na modernizaci veřejných knihoven, které by se po vzoru celosvětového trendu měly stát živými vzdělávacími, kulturními, komunitními a kreativními centry. V obou tématech se zabývá nastavováním a realizací participačních aktivit s různými skupinami aktérů a uživatelů v různých fázích procesu.