Jste zde

Email: barbora [dot] rybova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7735-0012

Mgr. Barbora Rybová

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Barbora Rybová v roce 2015 dokončila bakalářský obor Biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity, v roce 2018 tamtéž absolvovala navazující magisterský obor Botanika se zaměřením na geobotaniku. Při studiu se účastnila různých projektů týkajících se ekologie a ekofyziologie rostlin, podílela se na zpracování herbářových sbírek a působila jako průvodkyně v trojské botanické zahradě. V lednu roku 2020 se stala součástí výzkumného týmu UCEEB, kde se věnuje zeleným střechám a dalším prvkům zelené infrastruktury.