Jste zde

Email: zdenek [dot] prosek [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
ORCID: 0000-0002-1036-0398

Ing. Zdeněk Prošek, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

V roce 2014 ukončil magisterské studium, studijní obor: Pozemní stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V rámci ukončeného studia získal titul Stavební inženýr. V roce 2021 ukončil doktorské studium oboru Fyzikální a materiálové inženýrství, s udělením doktorského titulu (Ph.D.). Od roku 2014 člen Centra pro nanotechnologie ve stavebnictví na FSv ČVUT. Od roku 2017 člen Laboratoře el. mikroskopie a mikroanalýzy na UCEEB V letech 2014-2018 zaměstnán na FZÚ AV ČR v pozici odborného pracovníka.