Jste zde

Email: vit [dot] janovsky [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 724 742 174, +420 224 356 734
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5332-1666

Ing. Vít Janovský

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Vít Janovský je absolventem Fakulty Biomedicínského inženýrství ČVUT oboru Přístroje a metody pro biomedicínu. Baví ho multidisciplinární prostředí Univerzitního centra energeticky efektivních budov, proto jeho pracovní kativity jsou rozdelěny mezi několik laboratoří. Obecně se věnuje problematice domaácího prostředí pro lid se sníženou soběstačností, které zapadá do konceptu Chytrých měst. Tedy propojuje problematiku telemedicíny, asistivních technologií, IoT, inteligentního bydlení, koncepcet SmartCities, ICT nástrojů pro zdravotně sociální problematiku, apod.