Jste zde

Email: tereza [dot] pavlu [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9681-4217

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Tereza Pavlů absolvovala v roce 2010 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Budovy a prostředí, kde v roce 2015 obhájila disertační práci na téma využití recyklovaného kameniva do betonů. Práce byla zaměřena nejen na materiálový výzkum, ale měla přesah i do využitelnosti betonů s recyklovaným kamenivem v budovách a také do hodnocení souvisejících environmentálních dopadů. Od roku 2013 se tomuto výzkumu věnuje na ČVUT UCEEB ČVUT. Spolu se svým týmem se snaží hledat cesty, jak efektivně využívat recyklované materiály ve stavebnictví. Spolupracuje s několika společnostmi zabývajícími se šetrnou demolicí a recyklací staveb a následným využitím získaných materiálů a konstrukčních prvků.