Jste zde

Email: sofiane [dot] kichou [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4122-5823

Ing. Sofiane Kichou, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Sofiane Kichou získal v březnu 2017 doktorát (Ph.D) na katedře elektronického inženýrství na Katalánské polytechnické univerzitě (UPC). Jeho výzkumy byly prováděny v oblastech dohledu a automatické detekce poruch fotovoltaických systémů připojených k síti, stejně jako modelování a analýzy degradace různých technologií FV modulů. V současné době pracuje jako výzkumný pracovník na ČVUT UCEEB v Praze a zabývá se různými tématy týkajícími se obnovitelných zdrojů energie (OZE), FV aplikací, mikrosítí a inteligentního řízení energetických toků.