Jste zde

Email: pavel [dot] reiterman [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 354 376
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3918-3647

Ing. Pavel Reiterman, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Pavel Reiterman v roce 2008 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, kde pár let později obhájil i disertační práci v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. Od roku 2013 je zaměstnancem ČVUT UCEEB a odborným asistentem na Experimentálním cetru FSv ČVUT. Dlouhodobě se věnuje problematice maltovin, především betonu, kde působí v rámci akreditovaných laboratoří jako pracovník specialista.