Jste zde

Email: pavel [dot] pelan [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 356 753
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7117-6199

Ing. Pavel Pelán

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Pavel Pelán absolvoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, magisterský obor elektronika a a sdělovací technika.Od roku 2018 pracuje v Univerzitním centru pro energeticky efektivní budovy.Jeho hlavním úkolem je podporovat vědce implementací monitorovacího systému ČVUT UCEEB pro analýzu a zpracování dat. Vytváří algoritmy a navrhuje PLC programy pro systémy řízení procesů a zabývá se uváděním automatizačních zařízení do provozu. V předchozí práci se věnoval programování PLC pro řízení vodních elektráren.