Jste zde

Email: pavel [dot] mlejnek [at] fel [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 356 754
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0269-2090

Ing. Pavel Mlejnek, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Pavel Mlejnek v roce 2005 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor Měření a přístrojová technika a získal titul Ing. V roce 2012 obhájil svoji disertační práci na téma bezkontaktních metod měření proudu pro elektroměry a získal titul Ph.D. v oboru Měřicí technika na katedře měření, FEL ČVUT v Praze. Od roku 2009 do současnosti pracuje jako odborný asistent na katedře měření FEL ČVUT v Praze. Od roku 2013 do současnosti pracuje na částečný úvazek také v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze jako vědecko-výzkumný pracovník. Ve své profesní dráze se zabývá senzory proudu a dalších fyzikálních veličin, návrhem elektroniky, provádění FEM simulací a návrhem a programováním měřicích a automatizačních systémů.