Jste zde

Email: martin [dot] volf [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 356 711, +420 777 017 116
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1839-1102

Ing. Martin Volf, Ph.D.

Vedoucí oddělení / Head of Department
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Martin Volf vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v bakalářském oboru Konstrukce pozemních staveb se zaměřením na dřevěné konstrukce a magisterský obor Budovy a prostředí se zaměřením na konstrukce pozemních staveb. Poslední rok magisterského studia a diplomovou práci zpracovával na University of Stavanger, Norsko. V roce 2017 obhájil dizertační práci na téma "Environmentálně efektivní obvodové pláště budov". Současně pracoval v několika architektonických ateliérech a specializovaných projekčních kancelářích (EVEX, Petlach TZB, homostudio). Od roku 2013 působí jako odborný asistent na Fakultě stavební v Praze v oblasti integrovaného návrhu budov. Tématu environmentálně efektivních staveb se věnuje v mezinárodních i národních výzkumných projektech i nadále. Stará se o vývoj metodiky SBToolCZ.