Jste zde

Email: marie [dot] nehasilova [at] cvut [dot] cz
Telefon: 733316601
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6065-4303

Ing. Marie Nehasilová (Vaculíková)

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Marie Nehasilová absolvovala v roce 2013 Stavební fakultu na ČVUT, obor budovy a prostředí. Pracovala jako pomocný rozpočtář ve stavební firmě a jako koordinátor projektů v ekologicky zaměřeřené neziskové organizaci. Od roku 2013 pracuje jako vědecký pracovník na ČVUT UCEEB a zaměřuje se na hodnnocení  environmentálních dopadů životního cyklu budov.