Jste zde

Email: marek [dot] pokorny [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 153
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5423-7818

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

Zástupce vedoucího výzkumného týmu / Deputy Head of Research Group Leader

Marek Pokorný je absolventem Fakulty stavební ČVUT v Praze (2005), kde od roku 2007 působí jako oborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb se zaměřením na požární bezpečnost staveb a požární inženýrství. V roce 2012 získal na témže pracovišti doktorát s tématem disertační prace Instalační šachty z požárního hlediska. Od 2013 působí vědecko-výzkumný pracovník v požární laboratoři UCEEB ČVUT v Praze, kde se věnuje vedení požární laboratoře, přípravou a vedením výzkumných projektů a smluvního výzkumu.