Jste zde

Email: kristina [dot] fortova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3771-7801

Ing. Kristina Fořtová, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Kristina Fořtová absolvovala v roce 2008 Fakultu stavební ČVUT v Praze se zaměřením na rekonstrukce. V roce 2015 na téže fakultě obhájila disertační práci na téma sanačních omítek. Na ČVUT UCEEB je součástí týmu, který se zabývá ověřováním vlastností betonů s obsahem recyklovaných druhotných surovin.