Jste zde

Email: kamil [dot] stanek [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 778 411 622
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3193-9590

Ing. Kamil Staněk, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Kamil Staněk v roce 2004 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor inženýrství životního prostředí, a v roce 2011 získal tamtéž doktorát v oboru pozemní stavitelství. Od roku 2008 je zaměstnán na katedře konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT jako odborný asistent. Od roku 2012 současně působí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT jako vědecko-výzkumný pracovník. Je odborníkem v oblasti přenosu tepla, vzduchu a vlhkosti ve stavebních konstrukcích a zónách. Provádí jak numerické simulace, tak experimentální činnost.