Jste zde

Email: jiri [dot] novotny [at] fs [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 607 211 804
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2036-9828

Ing. Jiří Novotný

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Jiří Novotný v roce 2016 vystudoval Techniku životního prostředí na Fakultě strojní ČVUT, kde nadále pokračuje v doktorském studiu. Tématem jeho disertační práce je optimalizace budov vzhledem k technickým systémům ve smyslu snižování požadavku na neobnovitelnou primární energii a snižování emisí CO2. Mezitím pracoval ve společnosti zabývající se energetickým hodnocením budov a projekcí sytémů vytápění a vzduchotechniky.