Jste zde

Email: jaroslav [dot] hejl [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4721-487X

Ing. Jaroslav Hejl

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Jaroslav Hejl vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v bakalářském oboru Konstrukce pozemních staveb a magisterský obor Budovy a prostředí se zaměřením na konstrukce pozemních staveb. Magisterské studium dokončil v roce 2014. Během studia byl na stážích v Ljublani a Cáchách. Nyní se věnuje stavební akustice v laboratoři akustiky na ČVUT UCEEB.