Jste zde

Email: jana [dot] horvathova [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1170-5041

Ing. Jana Horváthová (Bartoňová), Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Jana Horváthová v roce 2010 absolovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby - technické zařízení budov. V roce 2017 obhájila doktorát na Katedře technického zařízení budov a od roku 2013 působí jako vědecko-výzkumný pracovník v týmu Laboratoře vnitřního prostředí na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT. Cílem její práce v týmu je uplatňovat nové poznatky a zkušenosti v oblasti kvality vnitřního prostředí.