Jste zde

Email: jan [dot] spale [at] cvut [dot] cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5340-9120

Ing. Jan Špale

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher
Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Jan Špale je studentem doktorského oboru Energetika a procesní inženýrství na Fakultě strojní ČVUT, kde se zaměřuje na vývoj turbín pro systémy pracující s organickým Rankinovým cyklem. V roce 2021 absolvoval magisterský obor Energetika, rovněž na FS ČVUT.  Zkušenosti s vývojem strojních komponent a návrhem obnovitelných zdrojů energie sbíral na zahraničních stážích například v Miláně, Lovani nebo Ambergu. Jan Špale se od roku 2017 podílí na vývoji biomasové mikrokogenerační ORC jednotky Wave v týmu LORCA a přípravě a řešení výzkumných projektů s ní souvisejících.