Jste zde

Email: jan [dot] posta [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 227 356 741
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7493-8040

Ing. Jan Pošta, Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení / Deputy Head of Department
Vedoucí výzkumného týmu / Research Group Leader

Jan Pošta je výzkumníkem v Univerzitním centru energeticky efektivních budov od roku 2013. V roce 2009 absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze obor konstrukce a dopravní stavby. Titul Ph.D. získal v roce 2015 ve stejném oboru, téma disertační práce bylo nedestruktivní hodnocení dřeva. V letech 2007 až 2012 pracoval v architektonickém ateliéru či statické kanceláři.