Jste zde

Email: Jan [dot] Muzik [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 777 568 945
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4851-7899

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Absolvent FEL ČVUT, v současnosti působí ve skupině KVP na UCEEB ČVUT a jako vedoucí skupiny medicínského software na KIT FBMI ČVUT a CPT 1. LF UK, kde je rovněž školitelem 6 doktorandů. Je zakladatelem a spolumajitelem 4 firem zaměřených na transfer technologií, jako hodnotitel projektů a konzultant pracuje pro MŠMT, MPO, EZU. Je autorem 98 publikací, 23 národních i USA patentů a UZV. Má zahraniční pracovní zkušenosti z USA, Finska a Norska a podporuje zahraniční spolupráci univerzit. Prezentuje i se podílí na organizaci národních i mezinárodních konferencí. Zaměřuje se na výzkum v oblasti telemedicíny, medicínskou informatiku, vývoj software a zpracování a vizualizaci medicínských dat.