Jste zde

Email: jakub [dot] mascuch [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 723 552 340, +420 224 356 722
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8720-7295

Ing. Jakub Maščuch, Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení / Deputy Head of Department
Vedoucí výzkumného týmu / Research Group Leader

Jakub Maščuch je vedoucím Laboratoře organických Rankinových cyklů a jejich aplikací (LORCA). Jeho práce vychází ze zkušeností získaných během Ph.D. studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze, kde se věnoval decentralizované energetice. Aktuálně se soustředí zejména na komercializaci technologie ORC a posílení spolupráce soukromých společností s ČVUT UCEEB v oblasti smluvního výzkumu. Při spolupráci s komerční sférou vychází ze zkušeností, které získal jako projektový manažer ve společnosti TRIGAD zodpovědný za tvorbu technicko - ekonomických studií v oblasti teplárenství a výrobních podniků. V oblasti řízení lidí si je jistý, že produktivita týmu závisí rozhodujícím způsobem na kvalitě osobnosti manažera. Z tohoto důvodu se soustředí na rozvoj emoční inteligence.