Jste zde

Email: jakub [dot] divis [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 739 642 699
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4550-6772

Ing. Jakub Diviš

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Jakub Diviš vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze v bakalářském oboru Architektura a stavitelství a v roce 2013 absolvoval magisterský obor Budovy a prostředí. Poslední semestr magisterského studia a diplomovou práci zpracovával na TU Braunschweig, Německo. V současné době finišuje disertační práci na téma Sorpční vlastnosti přírodních materiálů. V praxi se věnuje energetickému hodnocení budov. Od roku 2013 působí na UCEEB, kde se vedle práce v laboratoři tepelné techniky věnuje aplikaci environmentálně efektivních materiálů ve stavebnictví, udržitelné výstavbě, nepálené hlíně a jejím vlastnostem. Dále pomáhá s vývojem metodiky SBToolCZ a příležitostně vzdělává studenty v oboru přírodního stavitelství.