Jste zde

Email: hana [dot] najmanova [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 151
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3440-6618

Ing. Hana Najmanová

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Hana Najmanová je vědecko-výzkumný pracovník v týmu požární laboratoře (FireLAB) a PhD student na katedře Konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze. Předmětem jejího vědeckého výzkumu je oblast evakuace osob a lidského chování za požáru, zabývá se analýzou experimentálních dat z velkorozměrových laboratorních zkoušek a cvičných evakuačních cvičení a využíváním těchto dat v požárním inženýrstvím, např. matematickém modelování pohybu osob. Ve své disertační práci se věnuje specifickým podmínkám evakuace předškolních dětí ve věku 3-6 let. V širším kontextu se zajímá o oblast pokročilých požárně inženýrských metod a jejich aplikaci při řešení požární bezpečnosti.