Jste zde

Email: daniel [dot] adamovsky [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 778 403 299
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2416-0872

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

Vedoucí výzkumného oddělení / Head of Research Department
Vedoucí výzkumného týmu / Research Group Leader

Daniel Adamovský je absolventem magisterského a doktorského programu Pozemní stavby se zaměřením na Technická zařízení budov na fakultě stavební ČVUT v Praze. Stále na fakultě vyučuje a vede bakalářské, diplomové i disertační práce. Dlouhodobě se zaměřuje na vzduchotechniku a zejména systémy zpětného získávání tepla. V ČVUT UCEEB vede tým Kvalita vnitřního prostředí.