Jste zde

Email: vojtech [dot] mazanec [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 115
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4217-2228

Ing. arch. Vojtěch Mazanec

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Vojtěch Mazanec absolvoval Fakultu architektury a následně navázal doktorským studiem na Fakultě stavební, při kterém se začal věnovat výzkumným projektům na ČVUT UCEEB. Jeho zaměřením je vnitřní prostředí, personalizované větrání, aplikace termoelektrických článků ve vzduchotechnice a automatická diagnostika provozních chyb komplexních zařízení TZB.