Jste zde

Email: martin [dot] kny [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 770 122 815
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8815-6410

Ing. arch. Ing. Martin Kny, Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení / Deputy Head of Department

Martin Kny se zaměřuje se na modelování energetických systémů budov (software TRNSYS), využité obnovitelných zdrojů energie, analýzu proudění (jak měření laserovou PIV anemometrií tak i CFD simulace v ANSYS Fluent). Dále zajištuje měření parametrů vzduchotechnických jednotek (akreditované zkoušky dle ČSN EN 308), měření parametrů vnitřního prostředí a provádění experimentů na otopných a chladicích soustavách. Tématem jeho disertační práce byly solární systémy s dlouhodobou akumulací tepla.