Jste zde

Email: petr [dot] hejtmanek [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 357 151
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2127-3687

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Petr Hejtmánek absolvoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Architektura a stavitelství. V roce 2019 záskal titul Ph.D. s tématem Odstupové vzdálenosti požárně otevřených fasád. Od 2019 je odborným asistentem na katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, kde se specializuje na požární bezpečnost staveb. Členem FireLAB na Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT v Praze je od 2013. Je autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a pro požární bezpečnost staveb.