Jste zde

Email: antonin [dot] lupisek [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 777 215 770
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3142-2631

Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.

Ředitel pro vědu a výzkum / Director for Research and Innovation
Administrativa
Vedoucí výzkumného týmu / Research Group Leader

Antonín Lupíšek se zabývá mezioborovým výzkumem v oblasti udržitelné výstavby a energetiky budov, posuzování životního cyklu budov a digitalizace ve stavebnictví.

V roce 2006 absolvoval Fakultu stavební (FSv) ČVUT v Praze, obor Pozemní stavitelství a v roce 2013 zde obdržel doktorát. Mezi lety 2001 a 2005 pracoval jako odborný konzultant v oblasti stavební fyziky, energetiky budov a obnovitelných zdrojů (Atelier DEK, EkoWATT, vlastní živnost). Od roku 2006 působí na různých výzkumných a manažerských pozicích na ČVUT. Od roku 2013 je odborným asistentem Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT, kde přednáší o udržitelné výstavbě. V letech 2016-2021 vedl oddělení UCEEB Architektura a životní prostředí. Od 1. července 2021 je ředitelem pro vědu a výzkum.