Jste zde

Email: vladimir [dot] mozer [at] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 35 7153
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8031-4610

doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník / Researcher

Vladimír Mózer je výskumný pracovník v tíme požiarneho laboratória (FireLAB) a vyučuje na katedre konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT v Praze. Vo svojej vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa zaoberá problematikou požiarneho inžinierstva, požiarnej bezpečnosti stavieb a aplikovanej požiarnej vedy. V rámci uvedených oblastí spolupracuje s národnými a medzinárodnými technickými normalizačnými komisiami.