Jste zde

Email: kuklik [at] fsv [dot] cvut [dot] cz
Telefon: +420 224 354 758
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7812-1449

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Vedoucí výzkumného oddělení / Head of Research Department

Petr Kuklík působí na ČVUT jako pedagogický a vědecký pracovník od roku 1973. Je zpracovatelem odborných knih a publikací o dřevěných konstrukcích a též patentů a užitných vzorů. Je zapojen do činnosti technických normalizačních komisí na národní i mezinárodní úrovni a zpracovatelem evropských a českých norem pro navrhování dřevěných konstrukcí za běžné teploty a za požáru. Pod jeho vedením bylo obhájeno 11 doktorských prací PhD. V současnosti přednáší dřevěné konstrukce na Fakultě stavební a vede oddělení materiálů a konstrukcí v UCEEB. Je řešitelem a spoluřešitelem národních a mezinárodních vědeckovýzkumných projektů. Je předsedou Dřevařské společnosti Českého svazu stavebních inženýrů.